Persoonsgegevens

The Health Factory B.V. hecht een bijzonder belang aan de privacy en de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en potentiële klanten.
Uw persoonsgegevens worden verzameld overeenkomstig de regelgeving over gegevensbescherming en met name van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016).
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is The Health Factory B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 56584202.

 

Wat is het doel en wat is de juridische basis voor het verzamelen van gegevens?

Wij vragen u een aantal persoonsgegevens zoals uw achternaam en voornaam om uw verzoek om informatie te kunnen verwerken.
Bepaalde gegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken van uw verzoek. Op de pagina’s waar om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, wordt u geïnformeerd over de verplichte of facultatieve aard van het verstrekken ervan, evenals van de eventuele gevolgen van het niet invullen ervan.

Het verzamelen van persoonsgegevens is nodig voor de behandeling van een verzoek dat wordt gestuurd naar The Health Factory B.V. via deze website www.pileje.nl.

Als de verwerking plaatsvindt met uw instemming, wordt die instemming verkregen via het formulier voor het verzamelen van gegevens. U kunt uw instemming op elk moment intrekken zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de behandeling, gebaseerd op de instemming voorafgaand aan het intrekken ervan.
U kunt ons hierover schrijven met verzending van een identiteitsbewijs, per post naar The Health Factory B.V. Herenweg 29G – 2105MB Heemstede – Nederland of per e-mail naar pileje@thehealthfactory.com.

 

Voor wie zijn de gegevens bestemd?

De ontvangers van de persoonsgegevens zijn, binnen het strenge kader van de uitvoering van de hierboven genoemde doelen en volgens de instructies van The Health Factory B.V., het daartoe bevoegde personeel van The Health Factory B.V. en van zijn toeleveranciers, alles met inachtneming van de toepasselijke regelgeving.

De gegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten, indien opgevraagd, of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.

 

Hoelang worden de gegevens bewaard?

De bewaartermijn van de persoonsgegevens hangt af van het doel waarvoor ze worden gebruikt.
Zij worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie en/of tot de datum van verstrijken van de handelingen (5 jaar) na het eind van de commerciële relatie en gedurende 3 jaar voor commerciële prospectie.

De gegevens waarmee bewijs kan worden geleverd van een recht of een contract, of die worden bewaard om een wettelijke verplichting na te leven, kunnen echter in het kader van een beleid voorlopig worden bewaard voor een duur niet langer is dan de duur benodigd voor de doelen waarvoor ze worden bewaard, overeenkomstig de geldende bepalingen.

 

Wat zijn uw rechten inzake de gegevens en hoe kunt u die rechten uitoefenen?

U hebt recht op inzage, correctie of beperking van uw persoonlijke gegevens of u kunt ze laten wissen. U kunt eveneens bezwaar maken of gebruik maken van uw recht op dataportabiliteit.
U kunt ons hierover schrijven met verzending van een identiteitsbewijs, per post naar The Health Factory B.V. Herenweg 29G – 2105MB Heemstede – Nederland of per e-mail naar pileje@thehealthfactory.com.

U hebt eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de bevoegde autoriteit op dit gebied in Nederland.

 

Welk beleid hanteert PILEJE op het gebied van cookies?

Cookies en gegevens die worden verzameld tijdens het surfen:
Een cookie is een bestandje dat door de website die u bezoekt wordt opgeslagen op uw terminal (computer, tablet, smartphone enz.), en waarin bepaalde informatie wordt opgeslagen. Hiermee is het met name mogelijk om uw volgende bezoek van de website beter voor te bereiden en de pagina’s die u bekijkt te personaliseren. Alleen de auteur van de cookie kan de informatie lezen die daarin is opgeslagen. Als u inlogt op onze website kunnen wij eventueel, met voorbehoud van de keuzes die u in de parameters van uw software hebt gemaakt, verschillende cookies installeren op uw terminal. Met deze cookies kunnen wij voor u het surfen op onze website vergemakkelijken tijdens de geldigheidsduur van de desbetreffende cookie.

Deze cookies stellen ons in staat:

  • statistieken op te stellen en de frequentie te meten inzake bezoek en gebruik van de verschillende elementen van onze website (bezochte rubrieken en content, route), om het belang en de ergonomie van onze diensten te verbeteren;
  • de presentatie van onze website aan te passen aan de voorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt exploitatiesysteem enz.) als u onze website bezoekt;
  • informatie te onthouden met betrekking tot een formulier dat u heeft ingevuld op onze website (inschrijving of inloggen op uw account) of m.b.t. producten, diensten of informatie die u hebt gekozen op onze website (verzoek om inschrijving op de nieuwsbrief enz.).

De keuzes die u kunt maken omtrent cookies
Er zijn verschillende mogelijkheden om cookies te beheren. Alle instellingen kunnen van invloed zijn op het surfen op internet en op de toegangsvoorwaarden van bepaalde diensten waarvoor het gebruik van Cookies nodig is. U kunt op elk moment kiezen en uw cookie-instellingen wijzigen; hieronder wordt beschreven hoe.

De keuzes die u worden geboden door uw browser
U kunt uw browser zo instellen dat de cookies worden opgeslagen in uw apparaat of juist worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de afzender. U kunt uw browser eveneens instellen dat u wordt gevraag om cookies te accepteren of te weigeren voordat er een cookie op uw apparaat wordt opgeslagen.
Als uw browser is ingesteld om alle cookies te weigeren, kunt u geen aankopen doen of de essentiële functies van onze website gebruiken, zoals bijvoorbeeld artikelen opslaan in uw mandje. Wij verzoeken u de parameters van uw browser zo goed mogelijk in te stellen.
Elke browser heeft zijn eigen instellingen. U vindt een beschrijving in het helpmenu van uw browser. U kunt daar lezen op welke manier u uw cookie-instellingen kunt wijzigen.

Cookies accepteren
Of cookies al dan niet worden opgeslagen op een Apparaat hangt voornamelijk af van wat de gebruiker van het Apparaat wil, en dat kan zij of hij op elk moment en gratis laten weten middels de keuzes die de browser biedt. Als u in uw browser hebt aangegeven dat cookies opgeslagen moeten worden op uw Apparaat, kunnen de cookies van de pagina’s en content die u hebt bekeken tijdelijk worden opgeslagen op een daarvoor bestemde plek op uw Apparaat. Ze kunnen daar uitsluitend worden gelezen door de afzender van de cookies.

Cookies weigeren
Als u de cookies die wij uitgeven weigert op te slaan op uw Apparaat, of als u de cookies die wij hebben opgeslagen verwijdert, kunt u geen gebruik meer maken van een aantal functies die niettemin nodig zijn om bepaalde delen van onze website te bezoeken. Dit zou het geval zijn als u probeert toegang te krijgen tot content of diensten waarvoor het noodzakelijk is om uzelf te identificeren. Dit zou eveneens het geval zijn als we, om technische redenen, het type browser niet zouden kunnen herkennen, de parameters voor taal of beeld of het land van waaruit uw apparaat op het Internet lijkt ingelogd.
In voorkomende gevallen wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen van het gebrekkig functioneren van onze diensten als de cookies die nodig zijn voor het functioneren van deze diensten en die u hebt geweigerd of verwijderd niet konden worden opgeslagen of geraadpleegd.

 

Wat is het beleid van PILEJE inzake sociale media?

Wij gebruiken computerapplicaties afkomstig van derden, waarmee de internetgebruiker content kan delen van onze website met andere personen of deze personen kan laten weten wat haar of zijn mening is over een content van onze website. Dit is met name het geval met de knoppen “Delen” van sociale media zoals Facebook, Twitter of Linkedin.

Als u een pagina raadpleegt van de website waarop een dergelijke knop staat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van het sociale netwerk.
Als u ingelogd bent op een sociaal netwerk tijdens het surfen, kunt u met de knoppen van de applicaties de pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen.
Als u gebruik maakt van plug-ins, bijvoorbeeld door te klikken op de knop “Vind ik leuk” of door een commentaar achter te laten, wordt de bijbehorende informatie doorgegeven naar het sociale netwerk en gepubliceerd op uw account.
Als u bijvoorbeeld ingelogd bent op Facebook op uw computer en u op dat moment een pagina bekijkt van onze website, kan Facebook deze informatie verzamelen.
Als u niet wilt dat het sociale netwerk de informatie die het via onze website verzamelt, koppelt aan uw gebruikersaccount, moet u eerst uitloggen bij het sociale netwerk voordat u onze website bezoekt.
Wij verzoeken u het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de doelen die zij beogen met het gebruik, met name publicitair, van de browser-informatie die zij kunnen verzamelen dankzij deze applicatieknoppen.