Gezondheidsgeneeskunde als roeping

Voor iedereen zoeken naar een optimale fysiologische toestand

PiLeJe heeft als roeping de gezondheid van iedereen te bevorderen en deze zo lang mogelijk te handhaven, wat oprichter Dr. Christian Leclerc “gezondheidsgeneeskunde” noemt.

 

Dit concept is gebaseerd op het feit dat er voor elk van ons een optimale fysiologische toestand bestaat, die de levenskwaliteit bevordert. Het doel is om mensen aan te moedigen om deze optimale fysiologische toestand zo dicht mogelijk te benaderen voor een duurzame verbetering van hun gezondheid.

De persoon staat centraal tijdens een consultatie

Het grondbeginsel van een consultatie is dat de patiënt niet wordt behandeld als een reeks symptomen. Het is een volledige persoon met een stoornis of een disfunctie die onlosmakelijk verbonden is met een persoonlijke context: ziektegeschiedenis, omgeving, voeding, lichaamsbeweging, leefomgeving maar ook behoeften.

 

Er moet rekening worden gehouden met al deze parameters bij het beheren van de gezondheidstoestand en het opzetten van een begeleiding waarvan de therapeutische oplossingen kunnen worden geassocieerd met veranderingen in dagelijkse gedragspatronen. In deze benadering doet de persoon actief mee aan het onderhouden van de gezondheid met de hulp van gezondheidswerkers en andere specialisten.

Naar een onderlinge samenwerking met gezondheidswerkers

Gezond blijven is meer dan een doel, het is een project. Gezondheid is niet alleen een goed functionerend fysiologisch mechanisme, maar het resultaat van een bundel van gunstige criteria – een gezond lichaam, lichaamsbeweging, goede eetgewoonten, een bepaald psychologisch evenwicht.

 

Voor het versterken of in stand houden van de gezondheid kan het nodig zijn een beroep te doen op therapeuten en specialisten die hierbij begeleiding kunnen bieden. Dit betekent een beroep doen op zeer verschillende vakgebieden – behandelingen met en zonder medicijnen, levensstijl, voeding, psychisme – waarbij de therapeuten samenwerken en hun kennis uitwisselen. De praktijk van alle gezondheidswerkers wordt hierdoor veranderd.

Tussentoestanden van de gezondheid

Men krijgt niet plotseling te kampen met een gebrek aan fysiologisch evenwicht wanneer de algemene gezondheidstoestand bevredigend is. Tussen deze twee situaties zijn er fasen waarin het lichaam functionele stoornissen kan vertonen.

 

Daarom moeten deze worden geïdentificeerd en behandeld – met behulp van adequate diagnostische middelen (biologische analyses, vragenlijsten over lichaamsfuncties, emotionele analyses), zodat gezondheidswerkers de patiënten persoonlijk kunnen begeleiden.

De persoon staat centraal tijdens een consultatie

Het grondbeginsel van een consultatie is dat de patiënt niet wordt behandeld als een reeks symptomen. Het is een volledige persoon met een stoornis of een disfunctie die onlosmakelijk verbonden is met een persoonlijke context: ziektegeschiedenis, omgeving, voeding, lichaamsbeweging, leefomgeving maar ook behoeften.

 

Er moet rekening worden gehouden met al deze parameters bij het beheren van de gezondheidstoestand en het opzetten van een begeleiding waarvan de therapeutische oplossingen kunnen worden geassocieerd met veranderingen in dagelijkse gedragspatronen. In deze benadering doet de persoon actief mee aan het onderhouden van de gezondheid met de hulp van gezondheidswerkers en andere specialisten.