Onderzoek op planten en extracten

Voor elke plant en elk plantenextract dat wordt verkocht, worden talrijke analyses uitgevoerd en gehaltes getest door een team deskundigen op plantengebied. 

In enkele woorden...

Dit team bestaat uit 15 specialisten, doctors in de wetenschappen, ingenieurs, apothekers, technici, allen belast met het opstellen en ontwikkelen van talrijke analyses. Hiermee kan het fytochemische profiel van de plant worden gecontroleerd, wat garant staat voor de werking ervan, zodat dit kan dit worden vergeleken met dat van het extract dat is verkregen uit dezelfde plant

 

Deze ‘analytische expertise’ is mogelijk dankzij met name de samenwerking met verschillende publieke of particuliere laboratoria en ook mede dankzij aanzienlijke investeringen in geavanceerde analysetechnieken (bijvoorbeeld; hoogwaardige chromatografie in combinatie met massaspectrometrie).

In enkele woorden...

Chromatografie is een techniek waarmee de chemische stoffen van een mengsel worden gescheiden. De gescheiden moleculen worden zichtbaar als gescheiden stroken van verschillende kleuren. 

 

Met massaspectrometrie kunnen de bestanddelen van het mengsel worden geïdentificeerd en gekwantificeerd.

 

Chromatografie in combinatie met massaspectrometrie is een kostbare methode maar zo kan de samenstelling van het extract worden geanalyseerd en tegelijkertijd het gehalte worden bepaald van de actieve stoffen.

De analyses van de verse plant

Met monsters die direct worden genomen op de kweekpercelen, in verschillende periodes, kan bijvoorbeeld het gehalte actieve stoffen van de planten worden vergeleken. 
Door bijvoorbeeld het gehalte aan rozemarijnzuur te bepalen was het mogelijk voor PiLeJe om vast te stellen welke periode het meest geschikt is om melisseblad te oogsten, en ook om de juiste snijhoogte te bepalen waarop de plant weer aangroeit.

Dit team bestaat uit 15 specialisten, doctors in de wetenschappen, ingenieurs, apothekers, technici, allen belast met het opstellen en ontwikkelen van talrijke analyses. Hiermee kan het fytochemische profiel van de plant worden gecontroleerd, wat garant staat voor de werking ervan, zodat dit kan dit worden vergeleken met dat van het extract dat is verkregen uit dezelfde plant

 

Deze ‘analytische expertise’ is mogelijk dankzij met name de samenwerking met verschillende publieke of particuliere laboratoria en ook mede dankzij aanzienlijke investeringen in geavanceerde analysetechnieken (bijvoorbeeld; hoogwaardige chromatografie in combinatie met massaspectrometrie).

Over het algemeen toont dit fytochemische onderzoek aan dat met de gepatenteerde extractiemethode van PiLeJe een breder moleculair profiel verkregen wordt dan het profiel dat wordt verkregen door alleen hydroalcoholische extractie, hetgeen getuigt van een grotere diversiteit van de concentratie van stoffen.

In enkele woorden...

Chromatografie is een techniek waarmee de chemische stoffen van een mengsel worden gescheiden. De gescheiden moleculen worden zichtbaar als gescheiden stroken van verschillende kleuren. 

Met massaspectrometrie kunnen de bestanddelen van het mengsel worden geïdentificeerd en gekwantificeerd.

Chromatografie in combinatie met massaspectrometrie is een kostbare methode maar zo kan de samenstelling van het extract worden geanalyseerd en tegelijkertijd het gehalte worden bepaald van de actieve stoffen.

De fytochemische analyse is eveneens nuttig om bijvoorbeeld de kwaliteit te vergelijken van twee extracten van dezelfde plant, afkomstig van twee verschillende kweekplaatsen. Zo zal het bijvoorbeeld in het voorkomende geval mogelijk zijn om wijzigingen voor te stellen van de kweekcondities als een van de extracten van mindere kwaliteit is dan het andere.

Klinisch onderzoek

Het onderzoeksteam van PiLeJe bestudeert dagelijks de kwaliteiten van de verkregen extracten. Dit gebeurt ook in samenwerking met zelfstandige particuliere en overheidslaboratoria (Inserm, Inra, universiteiten), artsen of apothekers.
Zo worden er elk jaar talrijke wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd. Het gaat dan met name om onderzoeken in vivo (bij dieren wordt ook wel gesproken van preklinische onderzoeken) en klinische observatie die wordt uitgevoerd in huisartsenpraktijken. Sommige van deze onderzoeken worden gepubliceerd in internationaal bekende tijdschriften.