PiLeJe kwaliteit

PiLeJe ontwikkelt en produceert haar eigen producten. Deze bestaan bij voorkeur uit componenten, ingrediënten of grondstoffen van natuurlijke oorsprong, die in deze producten worden verwerkt. Om de veiligheid van de doseringen en de stabiliteit van de producten te beheersen worden er in elk stadium van de ontwikkeling en ook gedurende de gehele levensduur van het product verschillende kwaliteitscontroles uitgevoerd.

Deze “kwaliteitsaanpak” heeft voornamelijk als doel de consumenten te verzekeren van de kwaliteit en de veiligheid van de door hen gebruikte producten. De aldus verkregen criteria komen voort uit veeleisende en wetenschappelijk reproduceerbare systemen.

De PiLeJe groep beroept zich op verschillende certificeringen.

Een referentiekader en twee certificeringsstandaarden

Microbiota zijn micro-organismen (bacteriën, gisten, schimmels, virussen) die in een bepaald milieu leven. Deze microbiota, die voorheen “darmflora” werden genoemd, zijn in de mens aanwezig in elk gebied dat contact met de buitenwereld heeft, denk hierbij aan: neus, mond, darmen, huid, vagina enz. 
Er bestaan dus niet een maar meerdere soorten microbiota. We spreken dan over neus-, mond-, darm-, huid- en vaginale microbiota enz.

 

De bekendste en eerste microbiota die onderzocht werden, zijn de darmflora. Deze bacteriën zijn de meest voorkomende soort micro-organismen. Elk individu heeft zijn eigen darmflora die bestaat uit ongeveer 150 tot 200 verschillende bacteriesoorten, die ongeveer 10.000 miljard bacteriën vertegenwoordigen dit is 1 keer meer dan de cellen die ons lichaam vormen.

Een breekbaar evenwicht

De 30.000 tot 100.000 miljard bacteriën van onze darmmicrobiota leven in perfecte harmonie samen met ons lichaam. Dit samenleven wordt symbiose genoemd.

Uw darmmicrobiota onderhouden

Onze darmmicrobiota vormt zich vooral tijdens de eerste levensjaren. Hij blijft vrij stabiel in ons volwassen leven en wordt sterk beïnvloed door onze levensstijl.