Expertise microbiota

PiLeJe is betrokken bij alle fasen van de Plantenproductie proces; van het veld tot onderzoek in gepersonaliseerde fytotherapie.

De expertise van PiLeJe op het gebied van fytotherapie

Het laboratorium PiLeJe overziet en controleert de alle fasen van het volledige productieproces van zijn fytotherapeutische gezondheidsoplossingen. Vanaf eerste selectie van de plantensoort (er bestaan van sommige planten meer dan 2000 soorten!), de condities waaronder ze gekweekt worden tot aan het ontwerp van het eindproduct (geschikte toedieningsvorm, verpakking).
 
PiLeJe gebruikt sinds 1998 de verse plant om zijn gezondheidsoplossingen te maken en fabriceert zelf het extract uit de plant volgens een bijzonder procedé. 
 
Dit procedé omvat met name een gepatenteerde extractietechniek die een totum oplevert dat de oorspronkelijke plant zoveel mogelijk imiteert. Het totum is het geheel van werkzame en nuttige stoffen van de plant, dit is dus eigenlijk oorsprong van haar eigenschappen.

Een plant

- bestaat uit meerdere honderden verschillende soorten
- bevat tot 250 stoffen die als "actief" bekend staan

De kwaliteit van een plantenextract hang af van de kwaliteit van de gebruikte grondstof: geselecteerde soort en extract, herkomst, oogstseizoen

Het totum komt overeen bet het geheel van actieve en nuttige stoffen van de plant dat intact bewaard moet blijven middels een respectvolle extractiemethode

Geïndividualiseerde klinische fytotherapie

De plant heeft het vermogen om een globale werking te bieden door op meerdere niveaus te werken en door verschillende lichaamsfuncties te reguleren. De veelheid en de complementariteit van de verschillende bestanddelen bieden de mogelijkheid om het lichaam te reguleren en te ondersteunen en niet uitsluitend de geïsoleerde tekortkoming van het ene of het andere orgaan te verhelpen.
 
Zo is ruim twintig jaar geleden de geïndividualiseerde klinische fytotherapie ontwikkeld, waarbij wetenschappelijke kennis van planten en hun stoffen wordt gecombineerd met kennis van hun therapeutische werking op de fysiopathologie van ziekten. 

De visie van PiLeJe: een gepersonaliseerd en gemedicaliseerd aanbod

De grondstof, en dus de kwaliteit van de gekozen plant, staat vóór alles garant voor de kwaliteit van het eindproduct en de doeltreffendheid ervan.

Beheerste selectie van de verse plant

Industriële expertise en gepatenteerde methode

Onderzoek op planten en extracten

Fytotherapie vandaag

Fytotherapie berust op de kennis en het gebruik van de eigenschappen van planten om ziekten te behandelen.  Deze term wordt nog niet zo lang gebruikt in onze vocabulaire (sinds de jaren 1970) en is afgeleid van de Griekse woorden ‘phytos’ en ‘therapeia’ die respectievelijke ‘planten’ en ‘behandeling’ betekenen.

 

In alle streken van de wereld is de kennis over medicinale planten van generatie op generatie overgedragen. Maar de ‘traditionele’ fytotherapie had net als alle geneeskunst zijn beperkingen, waardoor men haar een tijdlang links heeft laten liggen en in het begin de voorkeur gaf aan synthetische geneesmiddelen, met een snellere werking, en waarvan de dosering en therapeutische effecten beter gecontroleerd konden worden.

 

De ‘moderne’ fytotherapie combineert een grondige kennis van de medicinale eigenschappen van planten (de farmacognosie) met de vooruitgang van chemisch, biologisch en klinisch onderzoek.
Het laboratorium PiLeJe ontwikkelt deze vorm van fytotherapie al bijna 30 jaar.

Van de actieve stof tot het totum van de plant

Het is logisch om de medicinale werking van een plant te controleren door te proberen de stof of stoffen te concentreren die voor het resultaat zorgen. Doordat we de eigenschappen van de planten steeds beter hebben leren kennen en door de stoffen eruit te isoleren, zijn we steeds preciezer geworden, kunnen we het resultaat beter reproduceren en is de werking krachtiger.

De vele mogelijke indicaties van de fytotherapie

De fytotherapie is volledig op haar plaats in de medische praktijk van tegenwoordig. Fytotherapie kan voor de meest gangbare klachten een alternatief vormen voor een allopathische behandeling en kan ook, in veel situaties, een aanvulling erop vormen en de tolerantie ervan verbeteren of de doeltreffendheid ervan verhogen.

Ontdek onze andere expertises

Microbiota
Als voorloper in het onderzoek naar probiotica ontwikkelt PiLeJe onderzoeks- en selectieprotocollen voor specifieke probiotische stammen.
Micronutritie
Micronutritie bestudeert de impact van micronutriënten op de gezondheid, corrigeert en optimaliseert de micronutrionele toestand.