Beheerste selectie van de verse plant

De grondstof, en dus de kwaliteit van de gekozen plant, staat vóór alles want staat garant voor de kwaliteit van het eindproduct en de doeltreffendheid ervan.

De eerste fase, ‘sourcing’, noodzakelijk om de goede soort te vinden

Alles begint met het zoeken in de literatuur om de plant of planten te selecteren waarvan het gebruik voor een bepaald gezondheidsprobleem traditioneel erkend is.

 

Voor de gekozen plant moet vervolgens de meest ‘actieve’ soort worden geïdentificeerd en gevonden: dat noemen we ‘sourcing’. Er kunnen namelijk soms een paar honderd verschillende soorten bestaan van een en dezelfde plant, waarbij elke soort een andere samenstelling heeft (dat noemen we ‘het fytochemische profiel’ van de plant). Deze bestanddelen van de plant zijn echter bepalend voor de werking ervan.

De identificatie van de verschillende soorten van een plant is dus een erg belangrijke fase waarvoor veel onderzoek wordt gedaan door de sourcing-deskundigen van PiLeJe. Zij maken bijvoorbeeld herbariumplaten waarop alle eigenschappen van de meest actieve aangehouden soort worden beschreven om zo vergissingen te vermijden.
Als een plant wordt vermeld in de Franse of Europese farmacopee wordt deze soort aangehouden zoals die is beschreven in de farmacopee en die daardoor dan ook beantwoordt aan de farmaceutische eisen.

 

Klimaatomstandigheden zijn eveneens van invloed op de bestanddelen van de plant. Als de plant groeit in een omgeving die goed voor haar is, bevat ze van nature meer moleculen die nodig zijn voor de werking ervan. Het is daarom belangrijk om onderzoek te doen om vast te stellen in welk land en welke regio de soort van nature voorkomt.

Beheersing van de kweekcondities

De gebruikte planten komen bij voorkeur van Franse kwekerijen. Als de planten die worden gekozen om in een bepaalde formule te worden gebruikt niet voorkomen in Frankrijk kiest PiLeJe ervoor ze te laten komen uit landen waar ze het beste groeien, waarbij tegelijkertijd de economische ontwikkeling van de lokale bevolking wordt bevorderd. Zo komt de guaraná uit Brazilië, de orthosifon uit Indonesië, de kurkuma en de gember uit Vietnam.

PiLeJe zet vervolgens partnerschappen op met alle lokale producenten. Door deze partnerschappen kunnen wij zowel de kweek- en oogstpraktijken verbeteren en daarnaast de economische activiteit van de lokale bevolking verbeteren met respect voor de lokale tradities en het milieu. Zo past het kweken van de planten in het kader van een ecologische en ethische benadering, ongeacht de kweekplaats.

Waarom gekweekte planten gebruiken in plaats van wilde planten? 

 

Steeds als dat mogelijk is geeft PiLeJe de voorkeur aan het gebruik van gekweekte planten boven het verzamelen van wilde planten. Het doel is om de biotoop van de plant te respecteren, ervoor te zorgen dat zij niet uitsterft, maar ook om meer controle te hebben over de kweekcondities, de groei, het oogstmoment en tot slot de samenstelling en het gehalte aan moleculen die essentieel zijn voor de werking van de plant. 
Zo wordt een kweekperceel geselecteerd na verschillende controles zoals bijvoorbeeld de analyse van de kweekplattegrond en een steekproefonderzoek om vast te stellen dat er geen vervuilende stoffen aanwezig zijn (pesticiden, zware metalen enz.) en wordt de samenstelling van de plant die op dit perceel groeit geanalyseerd.

Als het niet mogelijk is om de plant te kweken geeft PiLeJe er de voorkeur aan haar te oogsten in gebieden met een biologisch keurmerk van ECOCERT, en worden er beheersplannen opgezet voor de verzameling om de levenscyclus van de plant te respecteren en het voortbestaan ervan te verzekeren.

Bijna alle planten die PiLeJe selecteert hebben een biologisch keurmerk gekregen. Als dat niet zo is, zijn ze afkomstig uit de ‘doordachte’ landbouw. Door deze eisen moeten de kwekers hun handelwijze soms aanzienlijk wijzigen.
Legenda: Oogst van Rhodiola in China (bron: leverancier)

 

Het gebruik van de verse plant in plaats van een droge plant vereist eveneens zeer strenge pluk- en bewaarcondities zodat de plant haar volledige werkingspotentieel behoudt.

Het plukken van de Orthosifon in Vietnam (foto: leverancier)

 

De Orthosifon die PiLeJe heeft geselecteert komt uit Vietnam en Indonesië. De kwekers moesten hun werkmethodes aanpassen en investeringen doen om de plant te plukken op een manier zodat zij vers gebruikt kan worden. Orthosifon is namelijk een kwetsbare plant, die gevoelig is voor oxidatie. Na het plukken moet de plant dezelfde avond nog worden ingevroren om de medicinale eigenschappen zo goed mogelijk te bewaren.

Elk partnerschap met een kweker is dus uniek en afhankelijk van de specifieke omstandig- en noodzakelijkheden en het kan nodig zijn om te zorgen voor optimalisering van de kweekcondities, het productierendement of de technieken of zelfs het plukmoment.
Om dit mogelijk te maken verbindt zich vooraf al aan PiLeJe de oogst gedurende meerdere jaren, te kopen, en betaalt de werkelijke productieprijs van de plant.

 

De kwaliteitseis van PiLeJe

 

Alle leveranciers van verse planten worden regelmatig geaudit door de teams van PiLeJe en elke partij planten wordt systematisch gecontroleerd. 
Bij biologisch gecertificeerde planten worden behalve de controles die worden uitgevoerd door de certificerende instantie, regelmatig de gehaltes aan pesticiden en zware metalen gemeten op de verse plant.

‘Sourcing’ en ontwikkeling van een nieuw gekozen plantsoort, volgens de eisen van PiLeJe kan 1 à 2 jaar duren

 

Allereerst moet de meest relevante soort en de ideale kweekplek worden geselecteerd, vervolgens vinden er ontmoetingen plaats met de producenten en worden er ter plaatse monsters genomen om er zeker van te zijn dat het de juiste plantensoort betreft.
Na een eerste oogst wordt de verse plant, diepgevroren, naar Frankrijk gestuurd om het ‘fytochemische profiel’ te bepalen, een soort van genetische vingerafdruk waarmee duidelijk wordt dat de plant inderdaad alle bestanddelen in zich heeft (‘actieve’ en ‘nuttige’ stoffen) die nodig zijn voor de medicinale werking. 
Tot slot kunnen er meerdere maanden of jaren voorbijgaan voordat ze wordt gebruikt in de samenstelling van een fytotherapeutische oplossing van PiLeJe.