De visie van PiLeJe: een gepersonaliseerd en gemedicaliseerd aanbod

Aan de hand van jarenlang onderzoek naar probiotica ontwikkelde PiLeJe een expertise op het gebied van het selecteren van probiotische stammen met het oog op de ontwikkeling van een bijzondere gezondheidsactie en van een gerichte formulering die de bestanddelen naar de plaats van bestemming kunnen brengen. 

In enkele woorden...

Probiotica zijn namelijk levende en dus kwetsbare micro-organismen. Om efficiënt te zijn, moeten ze intact en in de juiste concentratie worden bewaard en naar de plek in het lichaam worden geleid waar ze hun werk kunnen doen. 


Alle fasen van de productie van een voedingssupplement met probiotica tot het vrijkomen ervan op de plaats van bestemming of wel ‘beoogde doelwit’ in het lichaam moeten volledig worden beheerst om de volle efficiëntie van de bacteriestammen die het bevat te kunnen garanderen.

Een individuele behandeling van de stammen

De grote meerderheid van de probiotische stammen die worden gebruikt in voedingssupplementen, behoren tot de geslachten Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus en Lactococcus. 


Binnen elk van deze groepen zijn er duizenden soorten, met elk duizenden verschillende stammen. 

Elk van deze stammen heeft bijzondere fysiologische eigenschappen (zoals de synthese van ontstekingsremmende mediatoren) en is gehouden aan zijn eigen kweekomstandigheden (temperatuur, pH, kweekmedium enz.). Met andere woorden: de eigenschappen van een bepaalde stam zijn niet toepasbaar op andere stammen van dezelfde soort.

 

Vandaar het belang en de noodzaak van een strikte analyse van de verschillende stammen voordat die in een formule kunnen worden opgenomen. Een van een selectie van alleen de meest relevante stammen met betrekking tot levensvatbaarheid/weerstand en efficiëntie is hierbij van uitermate belang. 

Medicalisering van het aanbod

Naast deze informatie over het kiezen van bacteriestammen worden er ook meer globale overwegingen gemaakt over de samenstelling van het product en de gezondheidsvoordelen die we willen bereiken. Voor een gegeven gezondheidsthema is het ook logisch om alle mogelijk relevante overige bestanddelen te vermelden die kunnen deel uitmaken van de samenstelling en de werking kunnen verbeteren denk hierbij aan: vitaminen, mineralen of planten. 

 

Het doel? Bestanddelen kiezen die kunnen worden gecombineerd met de gekozen probiotische stammen en zo het beoogde effect te optimaliseren. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een essentieel feit: elk bestanddeel dat wordt gecombineerd met een probioticum, mag de levensvatbaarheid ervan niet verstoren.

 

In de laatste essentiële fase voor de introductie van het eindproduct, moet de galenische vorm worden aangepast om de bestanddelen naar hun beoogde doelwit te brengen: maag, darm of dikke darm. De overlevingscapaciteit van de verschillende soorten probiotica in het hele spijsverteringskanaal kan namelijk enorm verschillen. Ps. de probiotica van PiLeJe is maag en galzuur resistent!

 

Bij gebrek aan een zorgvuldig gekozen galenische vorm, kan de beste formule geheel ineffectief blijken, als deze niet op de gewenste locatie wordt vrijgegeven.

Medicalisering van het aanbod

De huidige kennis van microbiota impliceert een perfecte beheersing van bepaalde essentiële criteria die bepalend zijn voor de kwaliteit van een gezondheidsoplossing die probiotica bevat: 

– de strenge selectie van bacteriestammen op grond van criteria m.b.t. efficiëntie- en levensvatbaarheid; 

– het beheersen van het kweekmedium en de productievoorwaarden om deze stammen in leven en dus actief te houden;

– het beheersen van excipiënten en andere mogelijke bestanddelen van de formule, zodat deze de actie en levensvatbaarheid van de probiotische stammen niet benadelen;  

– het kiezen van een passende galenische vorm die deze stabiele en functionele stammen in de tijd kan handhaven tot aan de gewenste locatie in het lichaam.