Partnerschappen en sponsoring

PiLeJe is ontstaan vanuit de wens om de persoonlijke gezondheid duurzaam te verbeteren. PiLeJe voert een sponsorbeleid om acties te ondersteunen die als doel hebben gezondheid toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen en onderzoek te bevorderen.

De sponsoringactie van het laboratorium PiLeJe neemt 2 vormen aan:

  • –    Indirecte sponsoring door de oprichting van een Stichting onder de bescherming van Fondation de France, die haar eigen actieprogramma voert en ook subsidies kan toekennen op besluit van een uitvoerend comité
  • –    Directe sponsoring door financiële donaties aan verenigingen 

1. De Stichting PiLeJe onder de bescherming van Fondation de France

Conferenties, debatbijeenkomsten avonden, web conferenties, werkgroepen voor het uitwisselen van praktijkervaringen… Laboratorium PiLeJe helpt gezondheidswerkers om hun praktijken en kennis te verrijken en zich verder te ontwikkelen in een “Gezondheidsgeneeskunde” die is gebaseerd op preventie en globale patiëntenzorg. Er worden jaarlijks meer dan 500 opleidingen georganiseerd. Gezondheidsprofessional kunnen hiermee op afstand of op verschillende locaties opleidingen volgen, maar ook van gedachten wisselen over de ontwikkeling van medische aanbevelingen en hun ervaringen delen. 

 

De lessen over gezondheidskwesties (zoals spijsverteringsstoornissen, slaapstoornissen, immuniteit, vermoeidheid of de preventie van hart- en vaatziekten of van diabetes type 2) worden samengesteld door artsen die deskundig zijn op het gebied van voeding, micronutritie, fytotherapie en door gespecialiseerde artsen. Begeleidingsprogramma’s en tutoring zijn bedoeld om gezondheidsprofessional persoonlijk te begeleiden bij het gebruik van de diagnostische hulpmiddelen die door het laboratorium worden ontwikkeld en bij het opzetten van gezondheidsgeneeskundige consultaties.

 

Het laboratorium PiLeJe verenigt elke 2 jaar meer dan 600 gezondheidsprofessional op tijdens haar symposium. Dit evenement bestaat uit workshops waar informatie wordt uitgewisseld en  wetenschappelijke conferenties door gepassioneerde artsen en onderzoekers die erkend zijn in hun vakgebied. Aangezien PiLeJe de wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet volgt is dit evenement de ideale plaats voor informatie en uitwisselingen over het meest recente medische en wetenschappelijke nieuws.

De Stichting PiLeJe organiseert rechtstreeks verschillende acties om deze doelstellingen te bereiken:
conferenties voor kinderen en volwassenen, debatbijeenkomsten, folders, nieuwsbrieven, boeken. Ook ondersteunt de stichting enkele belangrijke acties op initiatief van verenigingen of andere stichtingen of van aanvullende organisaties vooral in de vorm van competentiegerichte sponsoring.

2. Andere verenigingen of stichtingen

De beslissing om deze organisaties en verenigingen te ondersteunen sluit aan op de waarden van ethiek en collectieve intelligentie van de groep. 

Samen met de Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) delen wij het streven om het onderzoek te steunen met meer financiële middelen ten gunste van miljoenen patiënten. In dit kader werd het laboratorium PiLeJe in 2018 “grootsponsor” van de Stichting AP-HP voor Onderzoek.
De Stichting AP-HP voor Onderzoek draagt financieel bij aan het onderzoek dat plaatsvindt binnen 39 ziekenhuizen die samen AP-HP vormen, het grootste universitaire ziekenhuiscentrum van Europa. De teams voeren bijna de helft van het klinisch onderzoek in Frankrijk uit, ten gunste van de 10 miljoen patiënten die er jaarlijks worden ontvangen. 

Sinds 2015 levert het Laboratorium PiLeJe actieve steun aan “Les Médecins de Chinguetti-Pakbeng”, een humanitaire vereniging voor algemeen belang onder leiding van Dr. Claudine Chican, in dienst van de gezondheid van de armste bevolkingsgroepen

In Mauritanië, Laos of Senegal is de vereniging actief in gebieden met dezelfde demografisch-geografische bijzonderheden, d.w.z. geïsoleerde gebieden met arme, nomadische of etnische minderheden, die geen toegang hebben tot gezondheidszorg. 
De vereniging die in 2014 werd erkend als een non-profit organisatie opereert op verschillende manieren door kennis te delen met lokale artsen en knowhow over te dragen aan de hand van opleiding van lokale verpleegkundigen en gezondheidsprofessionals en ook wordt er apparatuur en geneesmiddelen ter beschikking gesteld in combinatie met gebruikmaking van lokale methoden en goedkope natuurlijke producten, om te voorkomen dat deze bevolkingsgroepen worden aan gezet tot dure consumptie en afhankelijkheid van buitenlandse producten. 

Met het oog op een globale gepersonaliseerde patiëntenzorg heeft PiLeJe besloten le Centre Ressource te steunen, een vereniging zonder winstoogmerk, die sinds 2007 wordt erkend als een vereniging van algemeen belang, die als doel heeft personen met kanker verschillende soorten steun te bieden: van psychologen tot schoonheidsspecialisten, van maatschappelijk werkers tot bedrijfsartsen. Le Centre Ressource is toegankelijk voor iedereen (mannen, vrouwen en kinderen onder begeleiding van hun familie) tijdens en na de behandeling van de patiënt. De inrichting is onafhankelijk van gezondheidszorginstellingen en er wordt geen medische behandeling verstrekt. Het centrum biedt alleen therapieën die nodig zijn voor het welzijn van de patiënten, tegen prijzen die zijn aangepast aan de financiële draagkracht van de patiënten en hun familie. 

3. Beroepsverenigingen in de gezondheidszorg

Het laboratorium PiLeJe heeft een partnerschap met twee opleidingsinstituten:  Institut Européen de Diététique et de Micronutrition en IEDM en Collège médical pour la nutrition comportementale – CMNC. Deze instituten organiseren beginopleidingen voor deze vakgebieden en leveren een compleet curriculum, van de grondbeginselen van de praktijk tot en met bijscholingscursussen.

Institut Européen de Diététique et Micronutrition (IEDM) werd in 1997 opgericht door gezondheidswerkers met als doel het ontwikkelen van informatie en opleidingen in Diëtetiek en Micronutritie bestemd voor het grote publiek en gezondheidswerkers.

Collège médical pour la nutrition comportementale (CMNC), werd in november 2012 opgericht op initiatief van huisartsen en voedingsdeskundigen, gespecialiseerd in de behandeling van alle pathologieën die verband hadden met gewichtsaandoeningen: metabool syndroom, diabetes, kanker, osteo-articulaire aandoeningen, ondervoeding enz.

4. Samenwerken met sporters

Als partner op het gebied van krachtprestaties begeleidt het laboratorium PiLeJe sportbeoefenaars van hoog niveau al jaren in de verschillende fasen van hun training, met inachtneming van sterke waarden zoals teamgeest, collectieve intelligentie en menselijke avonturen.

 

De intensieve sportbeoefening vergt grote offers van het lichaam en het gebruik van aangepaste van voedingssupplementen kan de sportbeoefenaar helpen de beoogde prestaties te bereiken.