Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen :

De website www.pileje.nl wordt volledig gepubliceerd door de onderneming The Health Factory B.V.
The Health Factory B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 56584202.
Tel.: 023 737 0457
E-mail: klantenservice@pileje.nl

Intellectuele eigendom :

  • De presentatie en de content van de website www.pileje.nl vormen samen een werk dat is beschermd door de van kracht zijnde wetten inzake intellectuele eigendom en met name inzake auteursrecht, oneerlijke concurrentie en handelsmerken.
  • Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website of van een van de elementen waaruit deze bestaat is uitsluitend toegestaan voor privégebruik. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website of van een van de elementen waaruit deze bestaat op welk medium dan ook, met een ander doel en met name commerciële doelen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de onderneming The Health Factory B.V., is verboden en wordt strafrechtelijk bestraft. Hetzelfde geldt voor de databanken op deze website.
  • De merken en logo’s die op de website staan zijn (al dan niet half-figuratieve) gedeponeerde merken. De afbeeldingen die op de website staan zijn overigens beschermd door het auteursrecht. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze afbeeldingen, merken of logo’s, vanaf elementen van de website, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de onderneming The Health Factory B.V..

Privacy/Persoonsgegevens :

The Health Factory B.V. hecht een bijzonder belang aan de privacy en de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en potentiële klanten.
Uw persoonsgegevens worden verzameld overeenkomstig de regelgeving over gegevensbescherming en met name van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016).
Voor nadere informatie over het beheer van uw persoonsgegevens

Links van of naar deze website

Op de website www.pileje.nl kunnen links staan naar websites van derden. The Health Factory B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de content van deze websites en het gebruik dat internetgebruikers ervan kunnen maken. Gebruikers en bezoekers van de website www.pileje.nl kunnen geen hyperlink naar deze website maken zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van The Health Factory B.V.