Overslaan en naar de inhoud gaan

Fytotherapie vandaag

Fytotherapie berust op de kennis en het gebruik van eigenschappen van planten om ziekten te behandelen. 

Deze term wordt nog niet zo lang gebruikt in ons vocabulaire (sinds de jaren 1970) en is afgeleid van de Griekse woorden ‘phytos’ en ‘therapeia’ die respectievelijke ‘planten’ en ‘behandeling’ betekenen.

In alle streken van de wereld is de kennis over medicinale planten van generatie op generatie overgedragen. Maar de fytotherapie heeft net als alle geneeskunst zijn beperkingen, waardoor men haar een tijdlang links heeft laten liggen en de voorkeur werd gegeven aan synthetische geneesmiddelen, met een snellere werking, en waarvan de dosering en therapeutische effecten beter gecontroleerd konden worden. 

De therapeutische werking van medicinale planten hangt namelijk af van de kwaliteit van de gebruikte grondstoffen, dus de plant, van de herkomst ervan, van het seizoen waarin ze is geoogst, maar ook van de aard van het gebruikte extract (verse plant of droge plant bijvoorbeeld) evenals van de extractiewijze. 

Al deze parameters zijn logischerwijze van invloed op het gehalte aan actieve bestanddelen van de plant. 

Vandaag de dag bieden de wettenschappelijke kennis en de technologische vooruitgang de mogelijkheid om deze onzekere factoren te beheersen, die de zwakke punten vormden van de traditionele fytotherapie.

Thumbnail

De ‘moderne’ fytotherapie combineert een grondige kennis van de medicinale eigenschappen van planten (de farmacognosie) met de vooruitgang van chemisch, biologisch en klinisch onderzoek.  
Het laboratorium PiLeJe ontwikkelt deze vorm van fytotherapie al bijna 30 jaar.

Fytotherapie volgens PiLeJe

Fytotherapie gebruiken betekent vandaag de dag een beroep doen op
strenge wetenschappelijke criteria voor de selectie van de medicinale
plantensoorten (botanische identificatie, ontbreken van verontreinigende
stoffen enz.) en op extractiemethodes waarmee alle kwaliteiten en
de doeltreffendheid van de oorspronkelijke plantaardige grondstof
intact blijven en versterkt worden

Het gaat er dus om de volledige keten te beheersen, vanaf het zaaien
tot aan het ontwerpen en bewaren van het eindproduct. Hiervoor
moeten bijvoorbeeld de juiste planten worden gebruikt die in staat zijn
de stoffen te bewaren en de biobeschikbaarheid ervan in het ichaam
zo optimaal mogelijk te maken.

Het betekent ook en vooral dat er rekening gehouden moet worden
met de behoeften van de patiënt
door fytotherapeutische oplossingen
te bieden die geïntegreerd kunnen worden in een geïndividualiseerde
behandeling die is voorgeschreven of aangeraden door een professionele
zorgverlener die is geschoold in deze discipline. 

Thumbnail