Overslaan en naar de inhoud gaan

Industriële expertise en gepatenteerde methode

Zo’n 20 jaar geleden heeft het laboratorium PiLeJe in samenwerking met apothekers, ingenieurs en doctors in de chemie een innoverende extractiemethode ontwikkeld waarmee alle bestanddelen die bijdragen aan de fysiologische werking van de oorspronkelijke verse plant intact blijven.

Voor beter begrip...

De kwaliteit van een plantenextract houdt verband met de keuze van de oorspronkelijke verse plant (zie Beheerste selectie van de verse plant) maar ook met de extractiemethode. Dit omvat de verschillende fasen tijdens welke alle bestanddelen die zorgen voor de werking van de plant worden afgescheiden, zonder ze te vervormen.

Dit extractieprotocol dat wordt uitgevoerd is bepalend voor de kwaliteit van het verkregen extract.

PiLeJe fabriceert zijn extracten uit planten in Frankrijk

De extractiemethode en vervolgens de verpakking van de aldus verkregen extracten evenals de distributie vinden plaats in Frankrijk op productielocaties met de certificeringen ‘Bonnes Pratiques de Fabrication’ (goede fabricagepraktijken) en ‘Bonnes Pratiques de Distribution’ (goede distributiepraktijken).

De extractie van de verse plant vindt plaats in het departement Ariège en de fabricage van de fytotherapeutische gezondheidsoplossingen in de regio Auvergne. De distributie van de producten wordt verzorgd vanuit de regio Pays de la Loire.

Thumbnail

De belangrijkste fasen van de extractiemethode van PiLeJe

Invriezen binnen 24 uur  

Als de plant is geplukt, wordt zij binnen 24 uur ingevroren. Het naleven van deze termijn is uiterst belangrijk want het invriezen stopt het degradatieproces van de plant en zorgt er zo voor dat de eigenschappen behouden blijven. 

De ingevroren plant kan dan worden verstuurd naar de extractieplaats van PiLeJe in Frankrijk in de Ariège, in Lorp-Sentaraille. Bij ontvangst van de planten worden er verschillende controles uitgevoerd om zich te verzekeren van de kwaliteit van de ontvangen partij.

Koud vermalen

De nog bevroren plant wordt in fijne deeltjes vermalen. Door deze belangrijke fase stijgt de overdrachtsoppervlakte van de plant met de oplosmiddelen die worden gebruikt voor de extractie waardoor dus de extractie van de bestanddelen wordt vergemakkelijkt en versterkt. 

Thumbnail

De eigenlijke extractie, gepatenteerde fase 

De gepatenteerde extractiemethode van PiLeJe bestaat in een lixiviatie met behulp van hydroalcoholische oplossingen met stijgende alcoholgraden waardoor de stoffen van de plant geleidelijk aan worden gewonnen, al naar gelang hun affiniteit met het water of de alcohol. 

In de praktijk wordt eerst water gebruikt en vervolgens hydroalcoholische oplossingen van verschillende gradaties waarmee beetje bij beetje zoveel mogelijk bestanddelen van de plant kunnen worden gewonnen al naar gelang hun oplosbaarheid in water of alcohol. 

De vacuüm verdamping van de alcohol

Het verkregen mengsel van plant + water + alcohol wordt opgevangen. De alcohol verdampt in een vacuüm op lage temperatuur. Zo wordt de oplossing niet verwarmd, waardoor de stoffen van de plant geheel of gedeeltelijk vernietigd zouden kunnen worden. 

Het verkregen extract, ontdaan van alcohol, afkomstig uit de verse plant, is de basis voor de fytotherapeutische formules van PiLeJe: 

  • door toevoeging van glycerine van plantaardige oorsprong worden grondstoffen verkregen die zijn bestemd voor het maken van bereidingen op recept, voorgeschreven door artsen
  • door biologisch gecertificeerde acaciavezel toe te voegen kunnen tabletten en capsules worden gemaakt. Deze hebben een bio-certificering.
Thumbnail

Een gestandaardiseerde samenstelling en concentratie 

Alle extractiehandelingen van de verse plant zijn volledig beschreven, beheerst en reproduceerbaar, waardoor elke inname-eenheid van een fytotherapeutische oplossing van PiLeJe een perfect vastgestelde en constante samenstelling en concentratie van bestanddelen heeft. 

Kwaliteitscontroles

Voor en tijdens de verkoop van de producten worden kwaliteitscontroles (microbiologische analyses, gehalte actieve stoffen, ontbreken van verontreinigende stoffen enz.) uitgevoerd. Deze controles worden uitgevoerd volgens de van kracht zijnde normen betreffende goede praktijken (norm ISO 22000) waarmee de traceerbaarheid van de producten wordt gewaarborgd en hun veiligheid en hun stabiliteit in de loop van de tijd worden verzekerd.

Visuel 1 contrôle qualité
Visuel 2 contrôle qualité