Interview met Dr. Christian Leclerc

Uw onderneming bestaat 20 jaar...

Ik beschouw PiLeJe niet als "mijn" onderneming. Het is het verhaal van een groep mensen die samen een project zijn gestart. Aanvankelijk stonden we alleen in onze strijd, maar geleidelijk aan vonden onze ideeën ook weerklank : eenvoudige, doeltreffende en wetenschappelijk reproduceerbare oplossingen bieden ter ondersteuning van de allopathische geneeskunde.

Het succes van PiLeJe is te danken aan de gemeenschappelijke doelstellingen, waarden en ethiek die de onderneming als een hechte groep nastreeft. In al die tijd is onze filosofie niet veranderd. Vandaag stellen we vast dat ons oorspronkelijk idee in de lijn ligt van de huidige evolutie van de gezondheidszorg. De patiënt is op zoek naar doeltreffende oplossingen die geen bijwerkingen vertonen.

Waar blikt u vooral met tevredenheid op terug ?

Op het feit dat ik oplossingen tot stand heb gebracht die kaderen in de diagnose en het voorschrijfgedrag van gezondheidsdeskundigen. Ik ben ook heel gelukkig dat, mede dankzij mij, deze visie vandaag officieel erkend wordt door de geneeskunde. Micronutritie stond aanvankelijk wat in de schaduw, maar wordt sinds 2001 aan de universiteit georganiseerd als een opleiding waarvoor een universitair diploma kan worden behaald. Openbare onderzoeksinstituten verwijzen naar deze discipline en er wordt steeds meer over gepubliceerd. Ik ben ook blij dat ik, door gebruik te maken van microbiotische stammen een van de voorlopers ben geweest op het vlak van een gezonde spijsvertering. Slechts weinigen dachten dat de microflora zo’n grote invloed heeft op de gezondheid. Vandaag vormen microbiotische stammen één van de meest voorgeschreven voedingssupplementen in Europa.

Hoe ziet u de toekomst van PiLeJe ?

Onze bedoeling is om ervoor te zorgen dat patiënten een beter leven kunnen leiden en zo weinig mogelijk afhankelijk worden. We proberen de levenskwaliteit en de gezondheid op lange termijn te verhogen. Ik wil dat onze aanpak algemeen wordt erkend en voor iedereen toegankelijk is. De verzekeringsmaatschappijen spelen hierbij een belangrijke rol. De Micronutritie en de Klinische Fytotherapie vereisen enerzijds een betrokkenheid van de gezondheidsdeskundige, die een doeltreffende oplossing op maat dient uit te werken, en anderzijds de bereidheid van de patiënt, die zich bewust moet zijn en de noodzaak moet inzien van een gezonde levensstijl.