Hoe is PiLeJe ontstaan ?

Op weg naar een gezondheidsgeneeskunde ?


PiLeJe werd opgericht door een huisarts die het moeilijk kon verkroppen dat zijn praktijk zich beperkte tot de "ziektegeneeskunde" waarvoor hij werd opgeleid : een geneeskunde die pas optreedt wanneer de patiënt al ziek is (in tegenstelling tot een geneeskunde die de patiënt beschermt tegen ziekte).

 

Oplossingen voor functionele stoornissen

 

Als plattelandsdokter, merkte Dr. Christian Leclerc als snel op dat de meeste klachten van zijn patiënten niet te maken hadden met de ziekte zelf, maar met al dan niet complexe functionele stoornissen (vermoeidheid, angst, spijsverteringsproblemen, herhaaldelijke infecties ...).
 
Zijn opleiding aan de universiteit hadden hem slechts voorbereid op de medicamenteuze behandeling van ziektes, een aanpak die in deze specifieke gevallen niet geschikt bleek, en zelfs vaak voor extra complicaties zorgde.

 

Dr. Leclerc en zijn collega’s besloten het over een andere boeg te gooien. Ze bekwaamden zich in de mesotherapie, osteopathie, voedingsleer en fytotherapie. Het laboratorium PiLeJe is het resultaat van deze zoektocht naar oplossingen om beter in te spelen op de behoeftes van de patiënten en ervoor te zorgen dat ze duurzaam gezond blijven. De antwoorden dienden doeltreffend en wetenschappelijk onderbouwd te zijn en telkens opnieuw dezelfde resultaten te bieden.

 

Oplossingen voor een gepersonaliseerde preventieve aanpak

 

De persoonlijke preventieve aanpak van de methode vormt de tweede krachtlijn van het laboratorium PiLeJe. Bovendien wordt rekening gehouden met de "verschillende stadia in de gezondheidsevolutie" :
tot op heden is iemand pas ziek wanneer de arts een diagnose stelt : de patiënt is ofwel "ziek", ofwel "gezond". Terwijl de "ziekte" eigenlijk het eindpunt vormt van een reeks tussenstadia : bij gebrek aan behandeling leiden deze stadia op termijn tot het ziektestadium.
 
Medisch wetenschappelijk onderzoek kan ons helpen om de signalen op te vangen die aan de ziekte voorafgaan en een persoonlijke behandeling uit te werken.

Vandaag de dag is het bijvoorbeeld mogelijk om anders om te springen met aanvullend onderzoek. Wie wil weten welk risico hij of zij loopt om een bepaalde ziekte te krijgen, kan voortaan een persoonlijk biologisch verslag laten opstellen waarmee hij zijn voedings- en andere gewoonten kan bijstellen.