Een stevige onderzoeksbasis

Sinds de oprichting bestaat het laboratorium PiLeJe uit een uiterst bekwaam wetenschapsteam : een bioloog, acht doctoren in de wetenschappen en twee ingenieurs. Ieder van hen is specialist op zijn of haar domein.

PiLeJe werkt trouwens samen met Openbare Onderzoekslaboratoria om zo de uitwisseling van kennis te bevorderen en de nodige competenties te verwerven ter ondersteuning van zijn wetenschappelijk onderzoek.

 

Wetenschappelijke innovatie


Het principe dat aan de basis ligt van het wetenschappelijk onderzoek bij PiLeJe ? Innovatie ...
Want zo boekt de geneeskunde vooruitgang ! Wij stellen alles in het werk om de Dieetleer en de Micronutritie verder uit te bouwen, onze eigen hypotheses in vraag te stellen, kritisch te zijn, interesse te tonen voor de mening van experts binnen de Micronutritie, elke bron van informatie te controleren...
 
De Wetenschappelijke Dienst "onderwerpt de huidige kennis op het vlak van, Voeding, Micronutritie en Fytotherapie aan een expertonderzoek om op basis daarvan doeltreffende voedingssupplementen te kunnen aanbieden waarvan de positieve invloed wetenschappelijk bewezen is."
 
Via een nauwgezet onderzoek kunnen wij vervolgens een product samenstellen en de actieve bestanddelen kiezen (oorsprong, hoeveelheid en kwaliteit) die het product zijn specifieke werking en zijn doeltreffendheid verlenen.
 
Het Onderzoekswerk  


Voordat het product vervaardigd wordt, verricht de wetenschappelijke dienst een bibliografisch onderzoek :

  • selectie van internationale artikels en publicaties

  • bibliografische synthese die de balans opmaakt van het onderwerp

Voor de ontwikkeling van Permealine, bijvoorbeeld, hebben twee onderzoekers 1920 internationale Engelstalige artikels gelezen en naar 480 artikels verwezen in het productdossier.
 
Met een "kritische geest" vergelijkt de onderzoeker de conclusies en resultaten van de artikels
om de wetenschappelijke relevantie ervan te bepalen voor de ontwikkeling van het product. Dit onderzoek mondt uit in een wetenschappelijk referentiedossier dat alle bestanddelen, processen en positieve eigenschappen beschrijft van het toekomstige product.
 
Deze onderzoeksfase neemt ongeveer één jaar in beslag (voor één product). Daarna kan de industriële ontwikkeling en de realisatie van een proefpartij van start gaan (dit is de bevoegdheid van de Kwaliteitsdienst).
 
Om de doeltreffendheid van de micronutriënten na te gaan, worden testen in vitro of in vivo gerealiseerd op dieren. Tijdens de volgende fase worden er observationele onderzoeken en klinische interventiestudies gerealiseerd in een ziekenhuis of dokterspraktijk.